top of page

Endometriose natuurlijk genezen DEEL 3

In de eerste twee delen uit deze serie omschreef ik hoe endometriose in de moderne westerse geneeskunst wordt gezien en hoe zij dit "behandelen" door middel van de pil, hormoon therapie of het operationeel verwijderen van het weefsel. In dit derde deel zal ik een andere kijk op endometriose met jou delen zodat ook jij een beter begrip krijgt over hoe deze aandoening tot stand komt en hoe deze te behandelen is.

In mijn praktijk krijg ik regelmatig vrouwen met endometriose, in sommige gevallen zijn ze al eerder onder behandeling geweest en is het weefsel bijvoorbeeld in het verleden operationeel verwijderd. Bij de vrouwen in mijn praktijk is het weefsel na de operatie terug gekomen en of kan de pijn niet onderdrukt worden dmv. de pil of hormoon therapie omdat de oorzaak van deze ziekte niet is genezen.


Deze ervaringen dragen uiteraard bij aan mijn visie op endometriose, de overige informatie is afkomstig uit wetenschappelijke onderzoeken.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: endometriose is goed behandelbaar wanneer er meerdere factoren worden meegenomen in het behandel plan.


1. De verhoogde ontstekingsgraad van het lichaam die in stand wordt gehouden door een oestrogeen dominantie.

Deze verhoogde ontstekingsgraad en oestrogeen dominantie kan in stand worden gehouden door bijvoorbeeld de volgende leefstijl factoren:


1. Een ontstekingsbevorderend dieet

Bewerkte voeding, lactose

2. Het nemen van ontstekingsbevorderend middelen als

suiker, alcohol, coffee, bepaalde medicatie of performance enhancement middelen

3. Een stressvolle omgeving

4. Trauma’s uit de jeugd die fysieke stress veroorzaken waardoor er geen balans kan ontstaan en de ontstekingsgraad hoog blijft.

5. Intergenerationele trauma’s fysieke stress veroorzaken waardoor er geen balans kan ontstaan ontstekingsgraad hoog blijft.


2. Een trauma uit de jeugd of een intergenerationele trauma dat zich heeft opgeslagen in het lichaam en zich manifesteert in het lichaam als endometriose.


Hoe ontstaat ziekte?

In essentie komen uiteraard alle aandoeningen tot stand als reactie van twee factoren

1. Een blokkade uit het verleden

2. Een overschot aan stressvolle factoren afkomstig uit de huidige levensstijl

Hoewel een van deze twee factoren verantwoordelijk kan zijn voor het ontstaan van de aandoening, zorgen zij samen voor het in stand houden van de klacht. In het behandelplan kan het voldoende zijn om een van de twee aan te pakken en zo de pijn en symptomen te verminderen, hoewel er toch meestal naar beide gekeken dient te worden, wil endometriose volledig genezen worden.


Hoe werkt dat dan?

In principe is het lichaam in staat om te genezen wanneer de trigger voor het uiten van de symptomen verdwijnt én wanneer de oorzaak wordt geneutraliseerd. Dit houdt in dat het trauma wordt gehandeld en uiteindelijk de situatie wordt geaccepteerd én de omgevingsfactoren die invloed hebben op de symptomen worden terug gebracht tot een punt waarop ze geen trigger meer vormen voor het ontstaan van klachten.


Uit de praktijk weten we dat het verminderen van stress het aller belangrijkst is voor het helen van endometriose. Het aanpassen van jouw voedingspatroon kan hier een belangrijke rol in spelen, maat het is niet aangeraden hier jouw volledige behandelplan op te baseren omdat dit niet altijd voldoende is een verstoorde relatie met voeding kan creëren of verergeren.


Neem jouw leven onder de loep

Plan voor jezelf tijd in om eerlijk op jouw huidige leven te reflecteren, welke factoren zorgen ervoor dat jij jouw uit balans voelt en waardoor voel jij je juist krachtig?


Kijk ook naar andere gezondheidsindicatoren als hoe goed jouw dag en nacht ritme is, of jij energiek wakker wordt, van welk eten jij een opgeblazen krijgt welke medicatie jij op dit moment gebruikt en wat de bijwerkingen daar van zijn, hoe snel jouw spieren herstellen na een training, ect.


Het is belangrijk om het geval van een ernstig klacht als endometriose jouw gehele gezondheid en levensstijl onder de loep te nemen om vervolgens te bepalen wat de stoorzenders zijn en hoe jij deze kan minimaliseren.


Track jouw cyclus

Wanneer jij last hebt van endometriose en geen anticonceptie gebruikt is het ook zeer sterk aangeraden om jouw cyclus te tracken met een temperatuur meter en andere veranderingen die jij merkt in jouw lichaam, concentratie, stemming, ect.


Let hierbij op of jij een eisprong hebt, een deel van de vrouwen met endometriose hebben geen regelmatige eisprong waardoor je eigenlijk een combinatie van PCOS en endometriose hebt. Deze enorme hormonale disbalans kan ervoor zorgen dat de symptomen die jij ervaart tijdens de bloeding nog veel heftiger zijn.


Endometriose schijnt verantwoordelijk te zijn voor 50% van de vruchtbaarheidsproblemen, maar dit wil niet zeggen dat jij geen eisprong hebt.


Endometriose is het best te behandelen wanneer jij naar twee aspecten kijkt:

  1. De fysieke factoren die de endometriose in stand houden

  2. De mentaal emotionele aspecten die mede verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken en of in stand houden van het weefsel.

In het tweede deel van deze serie leerde jij wat er tot nu toe bekend is over het ontstaan van endometriose, ook hierin zie je een duidelijk dat er zowel fysieke als mentale factoren zijn die verband houden met deze aandoening. Door jouw gezondheid, en dus ook endometriose, zo holistisch mogelijk te benaderen kan jij waarschijnlijk zo snel mogelijk tot de oorzaak komen.


Jouw voedingspatroon aanpassen

Zoals jij hebt gelezen in het tweede deel, is endometriose een ontstekingsziekte dat wordt "gevoed"door een overschot aan oestrogeen in het bloed.

Heel simpel gezegd zou endometriose dus moeten verminderen door de ontstekingsgraad in jouw lichaam te verminderen en de afbraak van oestrogeen te stimuleren door bijvoorbeeld jouw leverfuncties te verbeteren.

In sommige gevallen biedt het verminderen van deze ontstekingsgraad door het verminderen van ontstemingsbevorderende voeding de oplossing tot het verminderen van de pijn en het tot rust brengen van het weefsel.


Jouw leven en de levens voor jou

In andere gevallen is het nodig om meer tijd, aandacht en liefde te besteden aan het onderzoeken van wat er in jouw leven en lijn (de generaties voor jou) is gebeurt op het gebied van seksualiteit, onderdrukking van de vrouw, stress tijdens zwangerschappen, misbruik, mishandeling, onderdrukking door religie, stalking of andere stressvolle situaties waarin het voor de vrouw niet veilig was om zichzelf te zijn.


Het helen van trauma's doormiddel van EMDR of andere methoden of ceremonies kan een ongekende verbetering opleveren in zowel de pijnklachten die tijdens de menstruatie optreden als de groei en onrust van het weefsel.


Verhalen uit de praktijk:

Wanneer het voor jou op dit moment nog niet helemaal duidelijk is hoe jij dit het beste kan aanpakken zal ik in het volgende deel verschillende verhalen van mijn clienten met jouw delen zodat jij inzichten krijgt in verschillende manieren om de trauma's op te sporen en los te laten. In dit vierde deel komen regressie, trauma therapie, plant medicijn, zelf reflectie en gesprekken met de familie aan bod.

Comments


bottom of page